Rzeczoznawca Samochodowy Gdańsk – tel. (032) 746 0777
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Czym się zajmujemy?

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT jako organizacja społeczna oferuje:

- opiniowanie szkód komunikacyjnych po wypadkach drogowych z udziałem Polaków za granicą (Niemcy, Austria, Szwajcaria, itp.)
– sporządzanie opinii, ocen i ekspertyz technicznych dotyczących pojazdów (w tym samochodów zabytkowych) i likwidacji szkód komunikacyjnych
– wyceny wartości rynkowej pojadów
– wyceny uszkodzeń pojazdów będących następstwem wypadków lub kolizji samochodowych w kraju i za granicą
– rekonstrukcje wypadków i kolizji drogowych
– pomoc, konsultacje i doradztwo techniczno-prawne dla ofiar wypadków samochodowych
- likwidację szkód komunikacyjnych

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT jest organizacją społeczną zrzeszajacą osoby ściśle związane z branżą motoryzacyjną oraz kwestiami techniczno-prawnymi dotyczącymi opiniowania i likwidacji szkód komunikacyjnych po wypadkach drogowych na terenie Polski i w Niemczech.

W skład Stowarzyszenia MOTOEXPERT wchodzą członkowie, którymi są m.in. :

– rzeczoznawcy samochodowi certyfikowani przez Ministra właściwego ds. transportu

– biegli sądowi Sadów Okręgowych w Polsce

– eksperci techniki samochodowej związani z branżą motoryzacyjną

– radcy prawni

– adwokaci

Dlaczego my?

Powierzając wykonanie usługi rzeczoznawczej w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych ekspertom techniki samochodowej, biegłym sądowym lub rzeczoznawcom samochodowym będącym członkami Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT stawiają Państwo na:

– doświadczenie (wieloletnia praktyka zawodowa członków Stowarzyszenia)

– niezależność (wykonywanie niezależnych ocen i ekspertyz technicznych)

– wiedzę merytoryczną (szkolenia, certyfikaty, odznaczenia)

– najwyższą jakość usług opartą na standardach europejskich (m.in. prawo UE)

– charakter międzynarodowy (część naszych członkow wykonuje działalność poza granicami Polski – w Niemczech)

– charakter organizacji (Stowarzyszenie jest organizacją społeczną)

Rzeczoznawca Samochodowy Gdańsk

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY GDAŃSK

 Rzeczoznawca_samochodowy_MOTOEXPERT_Gdansk

Rzeczoznawca samochodowy Gdańsk – Tomasz Maciak  jako ekspert w dziedzinie rzeczoznawstwa i techniki samochodowej jest specjalistą, który na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych w Polsce i za granicą opiniuje szkody komunikacyjne i zajmuje się sporządzaniem kosztorysów napraw pojazdów powypadkowych. Rzeczoznawca samochodowy Gdańsk zajmuje się także konsultacjami i poradnictwem technicznym w zakresie wyceny szkód drogowych i ich likwidacji. Na podstawie ekspertyz, jakie niezależnie wykonuje rzeczoznawca samochodowy w Gdańsku możliwe jest dochodzenie przez poszkodowanych odszkodowań za wypadki i kolizje drogowe.

Pan Tomasz Maciak jako rzeczoznawca samochodowy z Gdańska jest członkiem Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT, które zrzesza wybranych ekspertów samochodowych, biegłych sądowych i rzeczoznawców motoryzacyjnych na terenie całej Polski i za granicą (Niemcy). Jako zrzeszony członek Stowarzyszenia MOTOEXPERT rzeczoznawca samochodowy Gdańsk w obrębie swej działalności wykonuje szereg zleceń dotyczących szkód powstałych na terenie Polski i za granicą (Niemcy, Austria, Szwajcaria, etc.). Do głównych usług w zakresie opiniowania szkód przez rzeczoznawcę samochodowego z Gdańska należy przede wszystkim wykonanie dokładnych oględzin pojazdu powypadkowego, sporządzenie niezależnej opinii technicznej i kalkulacja kosztów naprawy uszkodzonego (zniszczonego) samochodu.

Rzeczoznawca samochodowy z Gdańska (woj. pomorskie) - Tomasz Maciak

Rzeczoznawca Samochodowy Gdańsk jest zrzeszony w Stowarzyszeniu Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT od 2013 roku

Umowa ze Stowarzyszeniem MOTOEXPERT, na mocy której rzeczoznawca samochodowy Gdańsk wykonuje pracę na rzecz Stowarzyszenia jest zawarta na lata 2013-2015

Rzeczoznawca samochodowy z  Gdańska jako partner i członek Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT posiada również:

- certyfikat rzeczoznawcy samochodowego SRTSiRD Warszawa o numerze 535/09/12

-  wpis na listę Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (zwanego dawniej Ministerstwem Infrastruktury) – nr identyfikacyjny RS 001292

- wpis na listę biegłych sądowych w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

- wpis na listę biegłych skarbowych w Urzędzie Skarbowym w Gdańsku

 

Kontakt z rzeczoznawcą samochodowym z Gdańska:

za pośrednictwem Centrali  - tel. +48 (032) 746 0777   lub rzeczoznawcy dużurnego – tel. +48 601 495 495

 

INFORMACJA

Poszukujemy rzeczoznawców samochodowych, eskpertów techniki samochodowej i biegłych sądowych z Gdańska, Trójmiasta i okolic, którzy chcieliby w ramach Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT zostać partnerami regionalnymi Stowarzyszenia.

ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM W REGIONIE!

 

 

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT